“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” เสริมศักยภาพครูวิทย์...คิดนอกกรอบ

(เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ ภายใต้หลักสูตร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” มีครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม ตลอดจนพระภิกษุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา ให้ความสนใจร่วมอบรมกว่า 230 คน ซึ่งการอบรมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำหนดจัด 4 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2555 และกำหนดเป้าหมายผู้รับการถ่ายทอดความรู้ทั้งสิ้น 800 คน

 

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

รูปภาพ: 

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี